Ambasadorët e europës bëjnë rafting me Black Drin Adventure.