Vende

Liqenet e Kacnijës ndodhen në majë të një kreshtë, të ngjeshur në pllajën e malit Balgjaj, gjysma e të cilave është në territorin e Dibrës dhe shpatin perëndimor në Mat.Kacnia është një zonë e përfshirë në zonën e Katër Grykave që i përket pjesës lindore...