Liqenet e Kacnisë

Liqenet e Kacnijës ndodhen në majë të një kreshtë, të ngjeshur në pllajën e malit Balgjaj, gjysma e të cilave është në territorin e Dibrës dhe shpatin perëndimor në Mat.
Kacnia është një zonë e përfshirë në zonën e Katër Grykave që i përket pjesës lindore të krahinës. Ngjitet një shteg midis grykave me një pasuri të rrallë natyrore.
Bimësia e dendur e shkurreve, lisit, ahut dhe pishave janë manteli i malit dhe në krye, oaza të liqeneve që pasqyrojnë malin përmbys, si një pamje surrealiste.
Liqenet e Kacnia janë të vendosura në shpatin lindor të malit Balgjaj ose të njohur si Mali Allaman në kufi me Mat, në jug-perëndim të fshatit Kacni, prej nga ata nxjerrin emrin e tyre nga rrethi i Dibrës, në një lartësi prej mbi 1700 m.
Ato janë të vendosura në disa cirke të mëdha komplekse akullnajash. Përbëhet nga liqenet akullnajore. Ato janë mesatare 50-100 m dhe gjerësi 20-35 m.
Zona e tyre veçmas arrin në disa ha. Ata kanë thellësi mbi 5 – 6 m. Ata kanë ujë të pastër dhe të ftohtë. Gjatë dimrit ato ngrijnë në sipërfaqe. Ato janë të pasura me një botë të gjallë dhe formojnë një ekosistem interesant të liqeneve alpine.
Pyjet halore përreth përmirësojnë shumë peizazhin natyror rreth tyre. Kanë vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike), estetike, didaktike, ekologjike dhe kulturore.