Kanioni i Setës

Kanioni i Setës

E vendosur në pjesën e mesme të Setë, një degë e lumit Drini i Zi, në 700 metra mbi nivelin e detit. Kanioni është i përbërë nga gur gëlqeror dhe u formua nga aktiviteti eroziv i lumit. Është e gjatë rreth 1.5 kilometra, e thellë 150 metra dhe e gjerë rreth 4-7 metra.