Lumi Drini i zi

Lumi Drini i zi

Me 335 kilometra (208 milje) u gjatë, Drini është lumi më i gjatë i Shqipërisë, nga të cilët 285 kilometra (177 milje) kalojnë në të gjithë Shqipërinë dhe pjesa tjetër përmes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.

Fillon në bashkimin e dy rrjedhave ujore të tij, përkatësisht Drinit të Zi dhe Drinit të Bardhë. Ai buron nga vargmali malor verior, rrjedh drejt perëndimit përmes luginës së vargmalit Korabi dhe vargmalit Lura, Alpeve Shqiptare dhe Malësisë së Dukagjinit, dhe përfundimisht kullon në Detin Adriatik. Liqene dhe rezervuarë të shumtë formohen nga lumi ose derdhen në të, siç janë hidrocentrali liqeni i Fierzës, liqeni i Komanit dhe ai i Vau Dejës.
 

E vendosur në Gadishullin Ballkanik në kryqëzimin e Evropës, klima dhe topografia e larmishme e pellgut lumor kanë formuar një grup të gjerë florës dhe faunës. Për më tepër, ai është njohur si një nga pikat e nxehta më të rëndësishme të biodiversitetit në Evropë. Pellgjet e Drinit klasifikohen si një Zonë e Rëndësishme e Zogjve me rëndësi ndërkombëtare sipas përcaktimit sipas Konventës Ndërkombëtare të Zogut të Jetës.