Mali Deshat

Mali Deshat

Mali karakterizohet me majat e saj të pjerrëta: Mal dhe Golem Kërçinë dhe Velivar. Pika më e lartë në mal, Velivar, ndodhet në 2,375 m (7,792 ft) mbi nivelin e detit. Majat e tjera të rëndësishme janë: Deli Senica dhe Suva Bara. Deshati gjithashtu ka gryka të thella lumore, pyje madhështore, dhe liqene malore glaciale të vogla. Qyteti më i afërt nga ana shqiptare është Peshkopia.