Kërko Udhëtim

Minimum group of 14 people

Explore the best bicycle tours in Dibra Region with us

€ 95 / për person
1 Day
18+
Minimum group of 15 people

Experience our most popular Jeep tour on this ride along Albania Alps.

€ 499 / për person
5 Days
18+
Grupi minimal prej 15 personash

Përjetoni turin tonë më të njohur me Xhip në këtë udhëtim përgjatë Alpeve të Shqipërisë.

€ 499 / për person
5 Ditë
18+
Grupi minimal prej 8 personash

Rafting është një aktivitet emocionues për këdo, që nuk kërkon kurse apo përgatitje fizike dhe do t'ju lejojë të shijoni bukuritë prallore të luginës së Drinit të Zi. Një lumë emocionesh në ujërat e lumit më të gjatë të Shqipërisë.

€ 50 / për person
Minimum group of 8 people

Rafting is an exciting activity for anyone who does not require special courses or skills and will allow you to immediately enjoy the beauty of the Black Drin River.

€ 50 / për person
Minimum group of 8 people

Rafting is an exciting activity for anyone who does not require special courses or skills and will allow you to immediately enjoy the beauty of the Black Drin River.

€ 140 / për person
Grupi minimal prej 8 personash

Rafting është një aktivitet emocionues për këdo, që nuk kërkon kurse apo përgatitje fizike dhe do t'ju lejojë të shijoni bukuritë prallore të luginës së Drinit të Zi. Një lumë emocionesh në ujërat e lumit më të gjatë të Shqipërisë.

€ 140 / për person
Minimum group of 8 people

Rafting in Valbona National Park is the most unique experience you can enjoy.

€ 40 / për person
Minimum group of 7 people

Enjoy the highest mountain in Albania, today and tomorrow you will be fascinated!

€ 30 / për person
1 Days
14+
Minimum group of 14 people

The only Via Ferrata in Albania. Adrenaline & fabulous views.

€ 48 / për person
1 Day
10+
Grupi minimal prej 7 personash

Shijoni malin më të lartë në Shqipëri, si sot dhe nesër do të magjepseni!

€ 30 / për person
1 Ditë
14+